“ДРЕН” ВО МАКЕДОНСКИ БРОД

Точно 40 слики од меѓународната ликовна колонија Дрен, организира ЦК “Марко Цепенков”, на јаве во Македонски Брод. Уметничките души ги плакнат очите од творештвото на уметници од земјата и странство.

Паралелно, Центарот интензивно се спрема за претстојното, шесто издание на ликовната колонија. Веќе се најавени творци од земјата и од Русија, Бугарија… 

Loading