ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (241) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Во продолжение за 1958 година Црна и трагичната вест до родот Вељаноски. Котески, Стеваноски и Димитриоски во с. Марул во 1958 година. Беше това во половината на…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (240) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски     Верувате откако го зеде го отвори канчето и торбето, ги зеде парите, ги бакна, пољуби и ми рече, Томе ми донесе најголем поздрав од стрико Ристе и…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (239) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски     Исто така дедо кажуваше за Јованоски Анѓеле во изгледо, поносот бил сличен како Илија кадијата. Често пати од Ушите му течела жолтеникава густа течност. Со брат му…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (238) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски     Ранети на фронто Јовчески Велјанов Ристе, српски војник во 1914 година му е скршена левата нога на планината Цер од австроунгарските пушкомитралези во Босна и Херцеговина. На…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (237) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски     Поред веселбата во дворот имаше една група од постари жени сеирџии меѓу кои и Бошеска Цветанка, прва братучеда од тетка на свекрвата Мара. Во тој момент помина…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (236) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Во 1897 година царска Русија отворила во Битола свое конзуларно претставништво на тогашната турска имерија на нејзина територија. Нашите марулски пазарџии на чело со Стојан Колески во…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (235) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски     Само што се оделија свадбарите од мурџеските домаќини на стотина метра свадбарите беа пречекани од фамилијата Николовци. Петре, жената му Митра и паштерката Божна. Божна е родено…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (234) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Венчавањето на Петрески Томе Бабјак со Старецоска Милица од с. Добрушево во марулската црква во 1958 година Како што дала изим Јанкоска Ристејца Петра пред нејзиното умирање…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (233) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски     После војната во 1919 година, во Марул пиле не прелетуваше затова што немаше од што да преживее, а татко ни Велјан од Прилеп донесе магаре на рана.…

Loading

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (232) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски     Исто така имаше уште една поважна крлешка во реката кај градината Најдоска кај слизгалата под патчето на јасиката од Јованоски Илија Крушка. Оваа крлешка беше заедничка на…

Loading