ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (169) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски ТОЛЕ ПАША (1863/64г. – 1904г.) 1.Пред Висока брего, е Крушевица село. Во фамилијата Кулиќеви, се роди машко чедо. Името Стојан, нункото му го даде. Со благослов голем,…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (168) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Празниците за Водици, за прославата не се разликуваат од божикните ниту со јадење, пиење и веселбата на сред село. На овие Водици од 1956 беа осветлени со…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (167) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Кај Велјаноски Благоја децата направија цив пиле наземи пред пампурот си испржија колбаси. Алексо Бабјак ј анаду гајдата. Првото оро го поведе Танески Јован дарбосан ораџија го…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (166) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Децата со самото влегување направија цив пиле и викање суро, некои почнаа со раженчињата да печат колбаси и јадат со добиените булина од изминатите неколку куќи. Имаше…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (165) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Помалце време василичарите се задржаа кај Ванчо него кај Алексо. Свикаа децата надвор, Благоја Јолески дели колбаси. Нарипаа децата, застанаа во ред и кој како зема колбаси…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (164) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Коледари кои се сирачиња, кој без еден родител, кој без двата родители: 1.Тошески Божин, сирак без мајка Коприна; 2.Јошески Петре и Ристе голабарите сираци без мајка Донка;…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (163) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски По престојот на василичарите и давањето на колбасите децата први стигнаа кај ванчовите деленици Павлевци и долните Јоновци. Нивната секојдневна просторија со поголема површина со два брачни…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (162) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Немаше никакви поплаки од присутните луѓе до учителот Љубе за стореното дело со пепелта од нас. Него нашите школски и класни другарки ни се закануваа дека ќе…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (161) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Марул во 1956 година Се наближува Нова година и Божик заедно со снегот кој наврна и до половина метро. Одговорните сточари и жители направија проодни патчиња до…

ПИСМЕНОСТА ВО МАРУЛ (160) – 3 ДЕЛ

Фељтон: Томе Велјановски Ученици запишани за во прво одделение за во новата учебна година од први септември 1955, родени во 1948 година 1.Атанасоски Алексов Јосиф Танески; 2.Атанасоска Јованова Верка Танеска;…