Три краци без кал на “Александар…”

Градоначалникот Марјан Ристески, во присуство на жителите од улицата “Александар Македонски” во месната заедница Чачорица ги пушти во употреба трите новоасфалтираните краци. Во должина од 350 метри, асфалтирани се три краци за пристоен пристап на жителите. За асфалот, општината плати околу еден милион денари.

Loading