СЕДУМ ПРАТЕНИЦИ 

Пратеници со мандат од 4 години беа пет од ВМРО – ДПМНЕ, Благоја Чкатроски, Никола Апостолоски, Петре Трајкоски, Борис Ѓорчески и Цветан Јовчески, Симон Наумоски од Сојуз на реформски сили на Македонија и Алил Џафероски – СКМ – Партија за демократска преобразба.

Loading