ЖАБИНО МААЛО СТАНУВА ПРОЛЕТ

Урбаната заедница Жабино маало, на излезот од Прилеп кон Крушево, ќе се преименува. Ќе се вика Пролет. Одлуката треба да ја донесе Советот на општината по предлог на жителите. Во населбата живеат околу илјада граѓани. Општината вложува во повеќе инфраструктурни објектиза подобрување на условите за живот.

Loading