ОУ,,РАМПО ЛЕВКАТА,, СО НОВИНИ

Бехатон плочки, нови корпи, клупи за одмор, оградена тревна површина го заличуваат ОУ ,,Рампо Левката. Во тек е постапка за реконструкција на спортската сала. Поставен е видеонадзор вреден 160 илјади денари. Локална самоуправа инвестирала еден милион денари за реконструкција на соблекувалните за учениците, а за тревната површина издвоила 620 илјади денари. Со реализација на проектите, подобрени биле условите за изведување на наставата.

Loading