АПЧИЊА ЗА ЗДРАВИ

Историјата ја фалсификуваат историчарите, а иднината – политичарите.

*

Флексибилноста не треба да се цени спрема свиткливоста на ‘рбетот.

*

Ако сакате да ве допре Сонцето отворете ги барем прозорците.

*

Пред да го впериш прстот кон некого стави го прстот на чело.

*

Во џунглата од луѓе се’ потешко може да се најде човек.

*

Наместо вистински луѓе на вистински места се забележуваат погрешни луѓе на погрешни места.

*

Во малите огласи се среќаваат и големи луѓе.

“Д-р Хаџи-Васков”

Loading