АПЧИЊА ЗА ЗДРАВИ

Сите на избори, а потоа секој по свое.

*

Човек се дави и во капка среќа.

*

Не можете да бидете гости во сопствениот дом.

*

Не се оди десно со лев трепкач.

*

Кој работи тој треба и да заработи.

*

Нема железница на слеп колосек.

*

Договор меѓу двајца не смее да биде на штета на трет.

“Д-р Хаџи-Васков”

Loading