Ристески домаќин на Билиќ

Градоначалникот Марјан Ристески оствари средба со својот колега  Дубравко Билиќ, градоначалник на хрватското гратче  Лудбрег. Гостинот беше запознаен со културно – историското наследство на градот и со стопанско-индустриските потенцијали. Домаќинот ирази готовност за збогатување на соработката и размена на искуства за развој на двете општини.

Ристески му подари на гостинот икона.

Loading