ГИМНАЗИЈАТА СО САГЛАМ КАНАЛИЗАЦИЈА

Во Гимназијата “Мирче Ацев” околу две децении се провлекуваше проблем со канализацијата, при што санитарните услови не беа на задоволително ниво. Уредена е дворната фекална канализациска мрежа во должина од 150 м. со помош од Локалната самоуправа и ЈП Водовод и Канализација во пресрет на новите ученици. Директорот Кире Николоски рече дека решени не се само елементарните хигиенски услови, туку е подобрен водниот притисок кај хидрантите и водоводната мрежа.  

 

Loading