Субвенции на велосипеди во Ривер Софт – Прилеп

Субвенција до 50 отсто од вредноста на купениот велосипед, но не повеќе од 5.000 денари во нето износ по лице/домаќинство за купување на велосипед за барателите кои поднесле комплетно барање и ги исполниле критериумите.

Јавниот повик трае од 20.06. до 19.07.

Loading