КОИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБИЈА ПОДДРШКА ОД ОПШТИНАТА?

Распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2022 година

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 5.04.2022 година во состав Ирена Стерјовска Локвенец-претседател, Александар Китаноски, Дарко Андреески, Александра Сваќароска и Трајче Ржаникоски на која седница ги разгледа барањата за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2022 година, наменети за финансирање на Здруженија на граѓани и фондации како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2022 и по истите одлучи :

Бр.Име/Назив на Здруженија на граѓани и фондации како и спортски клубовиОдобрен износ во денари
1Здружение за култура, уметност и социјално претприемништво МАЛ ТЕАТАР-Прилеп30000
2Здружение на граѓани ,,Мајка традиција”-Прилеп30000
3Здружение, интернационална организација за едукација, уметност, спорт и култура АРТ ТЕН Продукција-Прилеп (мелфет и мали ангели)300000
4Здружение ДИЈАЛОГ-ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА,Прилеп15000
5Здружение за креативни активности БАЛАДА АРТ ПРОДУКЦИЈА- Прилеп45000
6Здружение на граѓани ,,Нов мост”-Прилеп15000
7Здружение Атлетско рекреативен клуб АРК ЛОТУС Прилеп20000
8Здружение за социјален развој ,,ЕКВИТАС ОМНИС”15000
9Здружение Доброволно Противпожарно друштво,,ДПД-Дервен Прилеп”35000
10Здружение Креативен центар АСТЕРИА Прилеп15000
11ЗСР СОМЧЕ Прилеп15000
12Здружение за заштита и одгледување на птици ”КАРДИНАЛ” Прилеп15000
13Здружение за развој на демократијата и слободата на говорот ПУБЛИКУМ МЕДИА Прилеп30000
14ЗЛТИ Мобилност Прилеп-Прилеп35000
15Здружение ,,Кинолошко друштво Прилеп” Прилеп40000
16Друштво за наука и уметност Прилеп50000
17Едукативен центар ИДЕА20000
18Спелеолошка Федерација на Македонија-Прилеп20000
19Здружение за одгледување, заштита и ловење дивеч ,,МУКОС”-Прилеп15000
20Центар за едукација, тренинг, писменост, евангелизација и подготовка за утрешниот свет ГЕДЕОН-Прилеп23000
21Здружение на учесници на КАРПАЛАК-Прилеп40000
22Здружение за развој на општественото-социјални иновации,,ВАКУ УП”-Прилеп20000
23Здружение МЛАДИНСКА МУЛТИКУЛТУРНА ЗАЕДНИЦА -Прилеп70000
24Здружение за зачувување на традицијата и културата,,Прочкари”-Прилеп20000
25Здружение за правна едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп10000
26Здружение на глуви и наглуви 2018-Прилеп20000
27Здружение на инвалидски пензионери-Прилеп20000
28Здружение на слепи лица на град Прилеп20000
29Клуб на лекувани алкохоличари д-р ,,Методија Николоски-Мец”-Прилеп25000
30Здружение Форум за авангардна креативност-Прилеп35000
31Здружение за мешани боречки вештини ЕКСТРИМ Прилеп25000
32Здружение на љубители наридско-планински активности,,Рокенрол и добра чашка,,Велосипед-2015”30000
33,,ВИЗАНТ,,Центар за визуелни уметности25000
34Фолклорен ансамбал,,Мирче Ацев”-Прилеп25000
35Здружение на навивачи и љубители на спорт МАРКОВИ ВНУЦИ-Прилеп30000
36Здружение на граѓани Театарска работилница Прилеп25000
37Здружение за перспективна интеграција и развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ-Прилеп60000
38ДПД Маркови кули-Сонце Прилеп30000
39Здружение за мултикултурна афирмација и едукација на жените и младите во руралните средини СЕКОГАШ СОЖИВОТ с. Канатларци20000
40Здружение за советување, едукација, рехабилитација, развој, креативност и игра ЕДУКАТИВЕН И КРЕАТИВЕН СВЕТЛИНА ПЛУС Прилеп20000
41Детска Амбасада за сите деца во светот-ЕЦ,,Детска амбасада”-Прилеп50000
42ЗГ ”ФОТО КИНО КЛУБ ПРИЛЕП”-Прилеп30000
43Здружение за општествена акција, едукација и превенција (ЕАСП) Скопје и Прилеп30000
44Здружение навивачка група ,,Мајмуни”-Прилеп30000
45Здружение за едукација, развој и хуанитарни активности ЛОТ 2019-Прилеп40000
46Здружение за хуманитарна и социјална акција ,,Преродба”-Прилеп30000
47Здружение на конвивиум СЛОУ ФУД ПРИЛЕП-Прилеп20000
48РаДИО Клуб ,,НИКОЛА ТЕСЛА”-Прилеп15000
49Здружение Центар за едукација, истражување и развој ПРАКСИС ПЛУС-Прилеп20000
50Здружение РУРАЛЕН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЦЕНТАР Прилеп15000
51Здружение Глембај АБ Прилеп15000
52Здружение Мултимедиа Прес-Прилеп87000
53Културен истражувачко документарен центар за мариово,,КАЛЕШ АНЃА”с. Крушевица-Прилеп20000
54Здружение за учесници во вооружени дејствија при одбрана на суверинитетот на Р.М. 2001-2002( ЗУВО)15000
55Здружение за наукаобразовани и обука во образовниот процес -Прилеп15000
56Риболовно Здружение ,,Силурис Гланис Прилеп”-Прилеп15000
57Здружение на граѓани на фитнес и бодибилдинг Професионал Прилеп35000
58Здружение-Клуб на литературни творци-Прилеп30000
59Здружение ИНИЦИЈАТИВЕН ГЛАС-Прилеп20000
60Здружение на производители на тутун ЖОЛТО ТУТУНСКО ЗЛАТО -Прилеп20000
61Здружение за развој на аутдор култура КАМПИНГ ЛИВИНГ АДВЕНЧР Прилеп15000
62З.В.,,Маркови Точаџии”20000
63ОРИОН Глобал15000
64,,Визант,,-Центар за визуелни уметности20000
65Здружение Прилепски бранители Прилеп25000
66ФК Победа Прилеп900000
67ФК клуб Стрела 21 с. Ерековци Прилеп23000
68Здружение Џудо клуб СЕИШН- Прилеп65000
69Здружение ФК УЛТРАС-Прилеп30000
70Здружение Џуди клуб САНКАКУ-Прилеп20000
71Здружение Џудо клуб ПРИЛЕП-Прилеп20000
72Клуб за гимнастички спортови,, Партизан Соколи”15000
73Здружение СТРЕЛАЧКИ КЛУБ СТРЕЛЕЦ Прилеп15000
74АК Стеваноски Прилеп15000
75Здружение Џудо кллуб ,,ПРОЛЕТЕР”-Прилеп30000
76Спортски клуб СТРЕЛЕЦ-09 Прилеп15000
77Стрелачки клуб МЕТА-Прилеп15000
78ЗПК ,,СКАЈП НО ЛИМИТ”-Прилеп30000
79ФК Перак-Прилеп30000
80ФК,, Големо Коњари” с. Големо Коњари Прилеп40000
81Параглајдинг клуб Скај Рајдерс-Прилеп100000
82Р.К. ПРИЛЕП АД Прилеп900000
83Здружение Про Бокс Прилеп50000
84КБК ,,ШАМПИОН” Прилеп15000
85Боксерски клуб ,,АС” Прилеп25000
86Здружение Тениски клуб ВИНЕР ПРО-Прилеп10000
87Здружение ЖРК ,,Деспина” Прилеп45000
88ФК ,,КЛЕПАЧ 2013′23000
89Спортско здружение Одбојкарки клуб 11 ОКТОМВРИ ВОЛЕЈ Прилеп30000
90Здружение ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ФЕНИКС-Прилеп35000
91СК ,,Херој Прилеп”-Прилеп15000
92Женски одбојкарски клуб 11-то Октомври -Прилеп40000
93Здружение на граѓани ФК ТРИЗЛА 2008 Прилеп15000
94Шаховски клуб ,,ПРИЛЕП”-Прилеп90000
95Женски шаховски клуб ,,ПРИЛЕП”-Прилеп10000
96ФК ,,ДИНАМО”40000
97КИК бокс клуб МАКСАМ ТИМ-Прилеп20000
98Здружение Кошаркарски клуб ,,МЕГА БАСКЕТ“-Прилеп200000
99ФК ПРОЛЕТЕР Прилеп23000
100Женки фк ЖФЖ Деспина-Прилеп100000
101Спортскорекреативен и карате клуб ,,Бонсаи”-Прилеп15000
102ОФФ РОАД Прилеп20000
103Здружение на граѓани ФК Галичани с.Галичани Прилеп24000
104Планинарско спортско здружение ,,Козјак”-Прилеп30000
105Карате клуб ,,Спорт94”-Прилеп15000
106Одбојкарски клуб ,,11 ОКТОМВРИ-2008”-Прилеп40000
107Спортско риболовен клуб МАМЕЦ-Прилеп15000
108ФК ,,МЛЕКАР”23000
109Воздухопловен Спортски клуб ,,ФИЛ ФЕНИКС”-Прилеп15000
110ФК Мажучиште с.Мажучиште15000
111Тениски клуб ,,ТОП СПИН”-Прилеп20000
112Џудо клуб ,,МАСТЕР”20000
113Градски стрелачки клуб НИПАН 08 Прилеп15000
114Спортски клубТСК ТЕМПО-Прилеп15000
115ФК Прилеп Сити31000
116Тениски клуб,,ПРИЛЕП”20000
117ФК ,,Кадино”23000
118Здружение Фитнес Денс клуб ,,АКТИВ ЗОН” Прилеп10000
119КЛуб за спорт и шах на слепи и слабовидни лица ,,АЛЕКСАНДАР ТОДОРОСКИ”Прилеп10000
120КЛуб за боречки спортови и рекреација ,,7-ми Мај”80000
121Здружение на спортски ветерани прилеп-Прилеп30000
122Здружение на граѓани Победа делфин-Прилеп15000
123Пинг-понгарски клуб ,,Прилеп”-Прилеп10000
124Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност ПОЛИОАПОРТ Прилеп10000
125Параглајдинг клуб Делта-Прилеп20000
126Здружение за планинарство, аеробик и боди билдинг ,,Ристо-Картуш”-Прилеп30000
127Спортско качувачки клуб ЗЛАТОВРВ20000
128Пинг-понгарски клуб ,,Младост”-Прилеп30000
129ППК Младост 96-Прилеп80000
130Здружение Фудбалски клуб ФК АКАДЕМИЈА ЕВРО ГОЛ Прилеп20000
131Здружение велосипедски клуб ИЛИНДЕН-Прилеп50000
132Здружение на спортски МЛАДИ РАКОМЕТНИ ВЕТЕРАНИ35000
133Здружение спортско друштво клуб за гимнастика АВАНТГАРД Прилеп15000
134Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди-Прилеп10000
135Здружение за планинарски активности и афирмација на жената во спортот ПЕЛАГОНА ПРВА 2020 од Прилеп15000
136Здружение планинарско друштво МОМАТА Прилеп30000
137Здружение ОРИЕНТАЦИОНЕН КЛУБ ЗЛАТОВРВ Прилеп20000
138Здружение за заштита и спасување СПАСИТЕЛСКА СЛУЖБА ЗЛАТОВРВ Прилеп20000
139Здружение за унапредување на велосипедизмот ”Велоче Бајк”35000

Записникот од страна на Комисијата за финансирање и буџет беше усвоен со 5 гласови ЗА, едногласно на 05.04.2022 година.