ПРАКСА ВО ОПТИКА

СОУ „Орде Чопела

Otkrivanje na tajnite od ocnata  optika - ucenicite od SOU Orde Copela

Учениците од СОУ „Орде Чопела“, од образовниот профил техничари за очна оптика од IV -та година, наученото го спроведоа во пракса. Посетија приватна очна оптика како дел од практичната настава по предметот „Очна оптика“.

– Учениците се запознаа со апаратурата која што се користи за изработка на корекциони очила и со апаратурата за испитување на острина на видот. Во соработка со професионалниот тим вршеа испитувања со помош на нивната апаратура. Присуствуваа при преглед на пациенти – вели професорот Петар Кузмановски.

Практика е учениците од средното стручно училиште од соодветните образовни профили да посетуваат компании кои се занимаваат со дејноста која ја  изучуваат. 

Loading