АНАЛИЗА НА МЛЕКОТО НА ТЕРЕН

СОУ „Орде Чопела

mlekara-miki

Учениците од хемиско – технолошката струка од СОУ „Орде Чопела“  со професорките по стручни предмети се запознаа со процесот на производство во млекарницата Мики. Тие ги видоа постапките и процедурите при обработката на млекото во млечни производи.

– Учениците се запознаа со хемиската анализа на млекото и со технолошкиот процес при производство на млечните производи – вели Славица Петровска, професор во СОУ “Орде Чопела”.

Посетата на компаниите од реалниот сектор е практика која придонесува за учење од терен. 

Loading