ЛИДЕР НА СТРУКА

СОУ „Орде Чопела

Diplomi za lider na struka - SOU Orde Copela

Во натпреварот „Лидер на струка“ за замјоделско – ветеринарната струка во Куманово учествува ученици од СОУ „Орде Чопела“. Антонио Спиркоски и Христијан Петрески ги освоија второто и третото место во профилот техничар за фармерско производство, а Златко Јованоски беше трет меѓу идните техничари за агроменаџмент. 

Loading