ОТКРИЕНИ ТАЈНИТЕ НА ГАЛЕНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ

СОУ „Ѓорче Петров“

Teoretskoto znaenje vo praksa - SOU Gorce Petrov

Фармацевтите од СОУ „Ѓорче Петров“ одблизу ги откриваа тајните на галенските препарати. Денот наменет за практична настава, учениците од профилот фармацевтско лабораториски техничар, го минаа во галенската лабораторија „Фито Фарм”. Практичната настава ја изведоа со професорите Наташа Најдоска, Венера Николова Мишачковска и Митко Талески. Во галенската куќа учествуваа во изработката на препарати подобро да се запознаат со галенската лабораторија. 

Loading