ОДБЕЛЕЖАНА „НЕДЕЛАТА НА ДЕТЕТО“

Isti se site deca na svetot

Секоја прва недела во октомври е детска недела посветена на децата. На стотина членови од Детската амбасада, За сите деца во светот им беа презентирани правата, загарантирани со Декларацијата и Конвенцијата на ООН.

Според извршниот директор, Александра Северкоска Стојаноски, мотото, “Едно небо за сите деца”, дава јасна слика за сите идни активности и настани за иднината на децата, односно за нашата држава.

Loading