„ГОСТИ“ В ГАЛЕРИЈА

ОУ „Климент Охридски“

Ljubopitstvo za likovna izlozba - Cetvrtooddelencite od OU         Kliment Ohridski

Две паралелки од четврто одделение од ОУ „Климент Охридски“ ја посетија галеријата од ЦК „Марко Цепенков“. Љубопитството беше исполнето кога при посетата начекаа изложени уметнички минијатури. Со внимание разгледувајќи ги делата, се воодушевуваа од комбинираната техника на хартија. Полни со нови искуства и сознанија од ликовната уметност како дел од културата, беа радосни од несекојдневното доживување “да гостуваат во живо” на изложба. 

Loading