ИНТЕРЕС НА ТЕКСТИЛЦИТЕ ЗА ШТИПСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ

СОУ „Ѓорче Петров

Na fakultet blisku do doma - SOU Gorce PetrovМатурантите од текстилно – кожарската струка од СОУ „Ѓорче Петров“ се информираа за дисперзираните студии во нашиов град од Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип. Не само што беа љубезно примени, туку добија и исцрпни информации за студиските програми и условите за студирање од професорот на УГД, Винета Сребренкоска. Се нагласи потребата од соработка за стекнување квалитетно високо образование во современи услови и блиску до дома, со помали трошоци.

Loading