МЕТЕЖ ЗА СПЕЛУВАЊЕ НА АНГЛИСКИ

1. Spelling bee po sestipatДесет зададени зборови буква по буква спелуваа вкупно 170 учесници од петто одделение до четврта година, од кои 38 продолжуваат на Регионалниот натпревар во април во Битола. Последниот круг е државниот во Скопје. СОУ “Ѓорче Петров” беше претесно да ги собере основците и средношколците кои ги докажуваа вештините во спелување на англиски на натпреварот Spelling Bee.

Организацијата е под раководство на професорката по англиски, Емилија Ѓорѓиева Велкоски, со помош на колешките Марина Димовска, Катерина Пацаноска, Кети Ефремоска, Мери Свеќароска, Билјана Димеска и Оливера Димитриоска. Редовно, составен дел од натпреварот, се и волонтери од Мировниот корпус, односно Роберт Шеар и Ник Хастед. 

2. Guzva za speluvanje– Spelling Bee натпреварот, повторно со голем број учесници, е синоним за позитивна енергија и ученици кои паметно го минуваат времето. И не само што полесно, туку и поинтересно е изучувањето на англискиот вокабулар – кажува организаторот Емилија Ѓорѓиева Велкоски.

Желбата и интересот за изучување на странскиот јазик преку едукативниот натпревар сé повеќе расте, а градов може да се гордее што шеста година ќе има претставници дури и на државен.

Loading