ОБУКА ЗА НАСТАВНИЦИ ДИСЕМИНАТОРИ

Od nastavnik do nastavnik za pouspesni uceniciДва дена 15 наставници и стручни соработници од СОУ „Ристе Ристески – Ричко“, СОУ „Ѓорче Петров“, и од СОУ „Наум Наумовски – Борче“ од Крушево се обучуваа од мастер обучувачи за нови технологии и вештини за подобрување на постигнувањата на учениците. Потоа, тие ќе извршат дисеминација кај колегите.

Обуките на наставниците – дисеминатори се во рамките на проектот Подобрување на професионалните компетенции на наставниците и постигањата на учениците во стручните училишта преку воспоставување на нов концепт за дигитално учење и поучување (е-училиште).

На веб страницата digitalschool.mk наставниците ќе поставуваат материјали и наставни содржини, а учениците ќе ги користат, ќе соработуваат, ќе решаваат тестови и др.

Loading