СПОРТУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИЈА

СОУ “Кузман Јосифоски – Питу”

Torta za poblaga ekskurzijaУчениците од СОУ “Кузман Јосифоски – Питу”, на еднодневната екскурзија í дадоа спортско-рекреативен карактер. Наместо со седенки и прошетки на селски ливади, ги зедоа топките и играа одбојка и фудбал на спортските терени на Могилата. Не само што се дружеа, се забавуваа, демонстрирајќи ја дарбата за спорт. Задоволството го поттикна натпреварувачкиот дух, кога на крај се “заблажија” и со торти. 

Loading