Деца од Канатларци и Дупјачани во Стара Загора

Во Стара Загора, во Бугарија беа учениците од волонтерскиот клуб на училиштата “Кирил и Методиј” од селото Канатларци и од “Пере Тошев” од селото Дупјачани заедно со наставниците Дарко Талески, Драгица Здравеска, Ирена Кочоска и директорот Муарем Јусуфоски. Двете училишта се партнери за афирмација на волонтерството. Домаќините им го претставиле нивното училиште, се запознале со начинот на работа, а децата заедно твореле. Ја посетиле тракиската гробница и музејот во градот Казанлак. Следеле и балет. Изненадување било лизгањето на мраз и игрите со симулирана виртуелна реалност. Колегите од Бугарија ќе ги посетат на 23 февруари.

Loading