,,ПРЕД ИЗБОРНА КАМПАЊА,,

Учениците од 5-а одделение од О.У. “Кире Гаврилоски – Јане” будно го следат изборот за нај петка. Наместо фалба на училиштето или за пропаганда за привлекување повеќе гласачи ученичките Кате Стеваноска и Биле Бучковска еве како го го опишаа своето одделение. “Петто одделние сме. Се прилагодивме на наставниците и новите другарчиња. Класната Габи по англиски, многу ни помога, а и ние, соучениците сме многу сложни. Си помагаме меѓу себе, било да е тоа за оценки или за друго. Некои деца се поуспешни од лани, а некои, за жал, се послаби. Сите се дружиме во класот, во кој, претседател ја избравме Косара Блажеска. Одделение сме со најмалку неоправдани изостаноци, а на полугодие имавме најдобар успех”. Вака се номинираат учениците од 5-а одделение од О.У. “Кире Гаврилоски – Јане”.

Loading