СЛОНОТ НА СУД

Слонот на суд оди,

зашто јаде и пие

се што му годи.

 

На суд, судијата лиска

почна да писка:

“после јадење тој заби не мие,

а пред спиење млеко не пие”

“Зошто ти слонче јадеш и гумено бомбонче”?!

Слонот почна да се вади:

“баба ми во дворот гумени бомбони ми сади”!

 

Мајка му се вмеша:

“оставете го детето, ракава ме чеша”

Некој изгледа сака,

ќотек од мојава рака- рече таа.

 

Дедото крокодил почна да се смешка:

“оставете го слончето, не направило грешка”!

Лиска рече:

“зошто тогаш после јадење заби не мие,

и пред спиење млеко да не пие”?!

Така продолжуваше во судницата да се суди, “судијата лиска слончето го куди.

 

Теодора Силјаноска 5 г. О.У. “Гоце Делчев”

 

Loading