ЕНЕРГИЈАТА И ЕКОНОМИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА

Учениците во ОУ “Добре Јованоски” радосно нé пречекаа, на денот кога ги учеа од персонал од ЕВН како се штеди струја. Децата беа советувани со учебници и флаери за економично користење на електрична енергија.Тие веднаш одговорија со вистински зафати. Дури и ги избришаа стаклата од прозорците, за сончевите зраци повеќе да ги галат и за да бидат поздрави, побрзо да пораснат под природниот ритам на светлината, но едновремено да заштедат. Ако продолжат со детска логика и професорите, тогаш има спас за енергијата.

Loading