РЕПЕРТОАР НА ТЕАТАРОТ

НУЦК,, Марко Цепенков,,- Прилеп

Репертоар на театарот

Сабота, 12 март

“Од кол на кол”, режија Коле Ангеловски

почеток 19.30 часот

Loading