БУНТОВНИ МЛАДИ

Во училиштата уште има поделба во класовите меѓу подобри и послаби ученици. Поупешните обично се миленици кај професорите, иако не мора тоа да е правило. Тивки или темпераментни, со бунтовен дух, носители на прогресивни идеи, водилки на модерното време, ги влечат професорите кон новини за успех на сите полиња. Не само во границите на стереотипноста и монотонијата на класиката во образовниот процес. Одделението 7 – а од ОУ “Кире Гаврилоски” е едно од најуспешните. Не само талентираните деца. Се чувствува атмосфера и желба за учење. Тоа е поттик за посебно иницијативно залагање и на наставниците.

Loading