СПОРТСКИ – САЛИ ЗА КОНДИЦИОНЕН ТРЕНИНГ

Извишена металната конструкција на една од седумтте спортски сали кои треба да се градат во Прилеп. Во училишниот двор, со игралиште за кошарка и фудбал се истегнала сала на околу 600 квадрати. Предвидена за илјада ученици на СОУ “Ѓорче Петров”. Кој за ука – преку предметот физичко воспитување, други за рекреација или оформување на телото преку современи справи. Ѕидно руво, вода, струја, подна облога… Потреба за нормало да профункционира и во неа кондиционо да се докажуваат таленти. Во Прилеп има неколку поголеми сали, Македонија и Универзалната сала, Партизан, модерни се во ОУ “Рампо Левката”, во ОУ “Климент Охридски”, нова е во “Кочо Рацин”.

Loading