ЗА СЛАВА НА ПАТРОНОТ НА ГИМНАЗИЈАТА

Рецитатори од гимназијата ,,Мирче Ацев,, од економското училиште ,,Кузман Јосифоски – Питу,, и тројца основци од ОУ ,,Кире Гаврилоски,, прочитаа стихови за љубовта, за животот на специјалната вечер посветена на љубовта во галеријата на ЦК ,, Марко Цепенков”. Повод е патрониот празник на гимназијата. Звук на гитара, модерно танцување и соживувањето при рецитирањето на учениците оставија впечаток и како магнет го привлекоа аплаузот.

Loading