ЕСЕН

Сонце грее милно,

а и ветренце дува силно.

Жолти лисја паѓаат,

Под нозете ни шушкаат.

 

Ситен дождец роси,

А сланата се ни покоси.

Дечињата си трчкаат

И јаболчиња си грицкаат.

Филип Касоски- 3б

ОУ”Рампо Левката”

Loading