“БИБЛИО” УСПЕХ НА TAМАРА НАЈДОСКА

Тамара Најдоска, осмоодделенка во “Рампо Левката” е првонаградена на натпреварот “Млади библиотекари” од три кандидати. Таа ќе учествува на државниот натпревар за млади библиотекари. За знаењето доби и училишна торба и книга. “Противниците” добиле училишен прибор и книга. Младите библиотекари го прелистале “Прирачникот за подготовка” за правилно да одговорат на прашањата.

Loading