МАКЕДОНИЈА

Македонија

 

 

Македонија е збор

Македонија е име

Македонија е татковина!

 

Родната земја на

сите Македонци се

вика Република Македонија!

 

Македонија е земја

Посеана со злато!

 

Жолтото злато го прават златарите,

а црвената крв мирува

во малите човечки срца.

 

Златото е посеано

Во секој град, а црвената човечка крв

шета низ својата татковина.

Македонија е убава земја и

позната по жолтото злато ,,тутунот,,.

 

Македонија е гордост

За сите Македонци

убави и слободни.

Република Македонија!

Македонија ти си гордост наша!

 

 

Марија Недеска, 6-А одд.  

ОУ,,Кире Гаврилоски – Јане,,

Loading