УЧИЛИШТЕН ШОПИНГ

Не се пејзажи во магла, шаренилата од прибор, потребен за децата. Линијари, тетратки, учебници, блокови, кесиња со молив, налив, фломастери, ножички, боици, книга за повез… Кошничка со сé и сешто е потребно. Кога за најмала училишна торба ќе се дадат 600 денари, тогаш најмалку 2000 денари се потребни да се “погоди” ученичето. Ако покаже интересирање и почит и ги оправда влоговите, тоа ќе ми дари гордост и насмевка на родителите. Образовно – воспитниот пламен, е правилна насока за духовоста на детето. Креацијата и фантазијата вивнува и стивнува. Треба да се следи и материјално да се поддржи. Родителите треба да го одврзат кесето…

Loading