НОЗЕТЕ ДО ЧЕРГАТА

Борче и Давор се идни техничари за фармерско производство од од селото Боротино. Лесно се одлучиле за оваа насока во образованието, зашто желба им бил да бидат успешни фармери. Ќе бидат прва година во ДСУ ,,Орде Чопела,,. Скромни, помалку, и збунети, ветуваат, примерност. Успешно стартуваат, ,,наоружани,, со новото списание за образование, кое вели дека ,,инвестицијата во децата е инвестиција во иднината. Го дале на првиот школски час. Ќе им биде интересно… Во родното Боротино сигурно стекнале со практика од фармерскиот дел. Им треба само теоретска потковица и ,,тапија,,.

Loading