СТАРАТА БИБЛИОТЕКА ВО ПЛАМЕН

ПОКРИВОТ НА СТАРАТА БИБЛИОТЕКА ВО ЦЕНТАРОТ НА ПРИЛЕП Е ВО ПЛАМЕН. ДВЕ ПОЖАРНИКАРСКИ ВОЗИЛА СО ПОЖАРНИКАРИ СЕ ОБИДУВААТ ДА ГО ЛОКАЛИЗИРААТ ОГНОТ.

ОБЈЕКТОТ ОДАМНА Е НАПУШТЕН И Е ПОКРИВ ЗА БЕЗДОМНИЦИ.