ИСКУСТВО ВО ЧЕШКА

СОУ „Орде Чопела“

Iskustvo od Ceska

Се одржа првиот транснационален состанок на партнерите од Ерасмус+ проектот Unpick Your History, Weave Your Future во Гимназијата во Чешке Будејовице. На состанокот учествуваа професорите Каролина Дамјаноска и Роза Николоска од СОУ “Орде Чопела”, заедно со професорите од партнерски училишта од Италија, Шпанија и Чешка.

Се допрецизираа понатамошните чекори на проектот кој ќе трае две години и кој што се состои од активности за учење на учениците под менторство на наставниците преку мобилности и работни престои во училиштата и земјите партнери.

Loading