КАЛКУЛАТОРИ ЗА ИДНИТЕ ГЕОДЕТИ

Во СОУ Орде Чопела

Kalkulatori za lesno resavanje zadaci

Претставници од Лајонес клубот во соработка со локалната самоуправа донираа калкулатори за учениците од прва година од профилот геодетски техничар во “Орде Чопела”. Уредите се добредојдени за подобрување на техничките можности и поуспешно совладување на  градивата од наставно-воспитниот процес.

Loading