РАЦИОНАЛНО СО СВЕТЛИНАТА

Разумното користење на електричната енергија ја поттикнала невладината организација “Жетва на знаење” во соработка со ЕВН – Македонија да ги советува децата од четвртто одделение од “Добре Јованоски” за користење на енергијата и значењето за животот. Користиме надгледни средства при едукацијата, а ЕВН ги наградува учениците со боенки со правила за користење на електричната енергија, распоред, боички, пенкала… кои измамија насмевка кај децата – изјави Весна Трајковска, задолжена за проектот.

Loading