МАРКЕТИНГ

Ценовник на рекламниот простор на неделникот ЗЕНИТ Прва страница колор    – Глава – 1 см2  –  25 ден – Долу – 1 см 2 – 18 ден – максимум 1/3 Последна…

Loading

ВНАТРЕШНИ СТРАНИЦИ

1см – 0,15 евра Цела А3 (25,5 х 39 см.) 150 евра 1/2 (25,5 х19,5см.) 75 евра 1/4 (13х19,5 см.) 40 евра 1/8 (9х13 см.) 20 евра 1/16 (9 х7…

Loading

ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА

  1см 0,4 евра Цела А3 (25,5 х 39 см.) 400 евра 1/2 (25,5 х19,5см.) 200 евра 1/4 (13х19,5 см.) 100 евра 1/8 (9 х7 см.) 50 евра  

Loading

ПРВА СТРАНИЦА

  Глава – 1см – 1,5 евро Долу – 1см – 0,8 евро – максимум 1/3  

Loading