КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИКА

СОУ „Кузман Јосифоски – Питу“

Novi znaenja od informatikata - Mijoska so Kocoska

Тамара Кочоска од СОУ „Кузман Јосифоски – Питу“ под менторство на м-р Мимоза Мијоска имаше привилегија со труд по информатиката да учествува на ученичка научна конференција во Битола. Научната средба ја организирал ученичкиот институт по математика и информатика во рамките на соработката меѓу македонската и бугарската академија на науки и уметности. 

Loading