НАГРАДЕНИ МАСКИ ЗА „ПРОЧКА 2013”

FUN 7523

Возрасна маска

А. Традиционална маска

1. Огнени змејовиТанц студио „Зодијак

2. Етно невестагрупа на прилепчани

3. СликариООУ „Добре Јованоски

Б. Современа маска

1. 181 гимназиски далматинецгимназија „Мирче Ацев

2. АватариПробиштип

3. Каби куши каби гам, ИндијциСОУ „Ристе РистескиРичко

Детска маска

А. Традиционална

1. Прилепска фамилијаООУ „Рампо Левката

2. Еко ГрашковциООУ „Гоце Делчев

3. Маите крај на светотООУ „Круме Волнароски

Б. Современа

1. Модерни мајмуниООУ „Климент Охридски

2. Конго тамбураши на бразилски начин со македонски

зачин ООУ „Климент Охридскис. Мажучиште

3. Пилешки танцООУ „Блаже Конески

Поединечна маска

1. Фараон и фараонка

2. Јасмин и Аладин

3. Прилепски петли

Најмаска

Прилепски свадбаригрупа „Прочкари

 

Loading