ЛИСТА ПРАТЕНИЦИ 1994

Листа на кандидати за избор на пратеници од Прилеп во Собранието на Р. Македонија за парламентарните избори во 1994 г. 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА бр. 52 

1. Борка Апостолоски – Независен кандидат

2. Стојан Ѓуроски – Независен кандидат

3. Кирил Анчески – ВМРО – Македонски национален демократски сојуз

4. Борис Здравески – Демократска партија на Македонија

5. Јордан Конески – Граѓанско-либерална партија на Македонија

6. Тодор Пашоски – Социјал-демократска партија на Македонија

7. Митре Чебренски – МААК

8. Горан Сугарески – Независен кандидат

9. Марија Мирческа – Демо-христијанска партија на Македонија

10. Иванчо Јованоски – ВМРО-Татковинска партија

11. Звонко Тодороски – Политичка партија на невработените на Македонија

12. Даме Чкатроски – Независен кандидат

13. Зоран Кочоски – Независен кандидат

14. Рубинчо Белчески – СДСМ и други. 

15. Блажо Стојаноски – Работничко – земјоделска партија на Македонија

16. Тошо Биновски – Демократска партија

17. Благоја Ачковски – Работничка партија

18. Јордан Бардакоски – КПМ

19. Ристо Попов – Македонски национален фронт

20. Глигор Иваноски – ВМРО -ДПМНЕ

21. Лазар Илиески – Независен кандидат

22. Милан Спиркоски – Многунационална народна партија во Македонија

23. Петко Манчески – Независен кандидат

24. Миле Илиески – ВМРО-Демократска партија

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 53 

 • Тодор Алексоски – Независен кандидат
 • Иван Спиркоски – Македонски национален фронт
 • Методија Николоски – Независен кандидат
 • Сашо Бикоски – ВМРО – Македонски национален демократски сојуз
 • Рубин Велески – ВМРО-ДПМНЕ
 • 6. Симон Наумоски – Либерална партија 
 • Симон Петрески – Републиканска партија на Македонија
 • Димитар Спасески – Независен кандидат
 • Ѓорѓи Стојаноски – ВМРО – Демократска партија
 • Владо Стеваноски – Независен кандидат
 • Јосиф Швацов – Независен кандидат
 • Илија Ѓорѓиоски – Партија на невработените
 • Методија Богоевски – Многунационална партија на Македонија
 • Милан Сапунџиоски – Демократска партија
 • Благоја Шефтероски – Работничка партија
 • Димко Ѓорѓиоски – Независен кандидат
 • Ангелина Солеска – Граѓанско-либерална партија
 • Драган Брајаноски – МААК
 • Драган Цветкоски – Работничко – земјоделска партија на Македонија
 • Коста Варошлиоски – ВМРО – Татковинска партија
 • Милорад Думбалоски – Независен кандидат
 • Велјан Миленкоски – Демо-христијанска партија на Македонија
 • Кире Камчески – Демократска партија на Македонија
 • Зоја Мирческа – КПМ
 • Мире Синадиноски – Независен кандидат

 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 54 

 

 • Благоја Конески – Независен кандидат
 • Драган Милошески – Независен кандидат
 • Пемба Узеироска – Партија за целосна еманципација на Ромите во Македонија
 • Гоце Грујоски – Македонски национален фронт
 • Ариф Османоски – Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија
 • Методија Степанулески – Социјал-демократска партија на Македонија
 • 7. Јордан Божиноски – СДСМ и други 
 • Ристо Узуноски – Многунационална народна партија на Македонија
 • Благоја Јаковлески – Многунационална народна партија на Македонија
 • Петар Василески – Демократска партија
 • Симеон Игески – ВМРО – Татковинска партија
 • Иван Аџиоски – Работничка партија
 • Ристе Ристески – Демо-христијанска партија на Македонија
 • Кирил Ризоски – Независен кандидат
 • Љубе Трајчески – КПМ
 • Звонко Мирчески – ВМРО – ДПМНЕ
 • Васка Змејкоска – Независен кандидат
 • Стеван Петрески – ВМРО – Македонски национален демократски сојуз
 • Снежана Переска – МААК
 • Борис Кремчески – Граѓанско-либерална партија на Македонија
 • Цане Најдоски – ВМРО – Демократска партија

 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 55 

1. Блаже Алексоски – Работнича партија

2. Методија Конески – Македонски национален фронт

3. Зоран Стефаноски – Независен кандидат

4. Владимир Ношпал – Демократска партија

5. Цена Цекоска – ВМРО – Демократска партија

6. Петар Ванчев – МААК

7. Живко Бошески – Граѓанско-либерална партија на Македонија

8. Љупчо Велески – Независен кандидат

9. Ристо Николоски – Либерална партија на Македонија 

10. Звонко Петрески – КПМ

11. Илија Стомнароски – ВМРО – Татковинска партија

12. Кирил Конески – Многунационална партија на Македонија

13.Марјан Матракоски – Политичка партија на невработените

14. Живко Пупуноски – Многунационална партија на Македонија

15. Димче Аџи – Митрески – ВМРО – ДПМНЕ

16.Цветко Миленковски – Демо-христијанска партија на Македонија

 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 56 

1. Борис Илијоски – Македонски национален фронт

2. Никола Ристески – Демо – христијанска партија на Македонија

3. Димче Настоски – СДСМ и други 

4. Ризо Трајковски – КПМ

5. Александар Самарџиоски – Работничка партија на Македонија

6. Јован Арсовски – Работничка партија

7. Коста Мијоски – ВМРО – ДПМНЕ

8. Веселин Конески – Многунационална народна партија на Македонија

9. Петре Начески – Многунационална народна партија на Македонија

10. Злате Стојкоски – ВМРО-Татковинска партија

11. Димитрија Димоски – ВМРО – Македонски национален демократски сојуз

12. Трајко Биљароски – Независен кандидат

13. Стефан Тодороски – Политичка партија на невработените на Македонија

14. Петар Неданоски – Независен кандидат

15. Муарем Јусуфоски – Демократска партија на Турците во Македонија

16. Ѓорѓи Цветаноски – Демократска партија на Македонија

17. Златко Граороски – Демократска партија

18. Стале Калешкоски – ВМРО – Демократска партија

19. Стојан Ристевски – Независен кандидат

20. Киро Ѓоргоски – МААК

 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР.57 

 

1. Блага Павлеска – ВМРО -ДПМНЕ

2. Димко Димоски – Независен кандидат

3. Алил Џафероски – СДСМ и други 

4. Исмаилаки Исмаилоски – Партија за демократски просперитет Тетово

5. Веља Нинески – КПМ

6. Живко Грашкоски – Работничка партија

7. Благој Ѓорѓиевски -Демократска партија

8. Алекса Талески – ВМРО – Демократска партија

9. Димко Јанески – Македонски национален фронт

10. Веселка Здравкоска – ВМРО – Македонски национален демократски сојуз

11. Симе Стојоски – Работничко – земјоделска партија на Македонија

12. Стеван Стевананџија – МААК

13. Зоран Трајкоски – ВМРО – Татковинска партија

14. Ќани Сабриоски – Политичка партија на невработените на Македонија

15. Венче Ѓорѓиоски – Независен кандидат

16. Димитар Мирчески – Демо – христијанска партија на Македонија

17. Џафер Мемишоски – Демократска партија на Турците

18. Зоран Николоски – Граѓанско – либерална партија на Македонија

19. Видое Јованоски – Социјал – демократска партија на Македонија

20. Ѓоре Ѓуроски – Независен кандидат

21. Милисав Деаноски – Независен кандидат

22. Луан Мифтароски – Независен кандидат

 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР.58 

 

1. Трајче Станкоски – Независен кандидат

2. Димко Макалоски – КПМ

3. Живко Јовески – ВМРО – ДПМНЕ

4. Петар Талимџиоски – Либерална партија на Македонија 

5. Александар Здравески – ВМРО – Македонски национален демократски сојуз

6. Златко Андоноски – Македонски национален фронт

7. Јане Вртески – Независен кандидат

8. Ордан Спиркоски – Демократска партија

9. Зоран Чапрагоски – Независен кандидат

10. Жарко Костоски – Независен кандидат

11. Никола Мавчев – МААК

12. Јелица Вучетиќ – Демо-христијанска партија на Македонија

13. Пецо Макалоски – Работничка партија

14. Гоце Ведески – ВМРО- Обединета

15. Љупчо Дунимаглоски – Независен кандидат

16. Томислав Ѓорѓиески – ВМРО – Татковинска партија

17. Богдан Дамјаноски – Независен кандидат

18. Илчо Пупиноски -Многунационална народна партија на Македонија

19. Алексо Мојсоски – Граѓанско-либерална партија

20. Димко Богоевски – Многунационална народна партија на Македонија

21. Љупчо Смилески – ВМРО-Демократска партија

22. Васко Мариноски – Независен кандидат

23. Томе Јосифоски – Политичка партија на невработените

24. Благоја Порјазоски – Демократска партија на Македонија

Податоците се пренесени од Службен весник бр. 54 од 7.10. 1994 г. 

Loading