51 ПРИЛЕПЧАНЕЦ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ЛИСТИ ВО ИЕ 4

На листите за кандидати за пратеници од политичките партии само за изборната единица 4, според статистичките податоци од ДИК, има 51 граѓанин со лична карта од Прилеп. Додека, во сите шест изборни единици се најдоа 77 прилепчани. Според редоследот на листите на политичките партии на гласачкото ливче, ги издвојуваме кандидатите со прилепска лична карта. 

1. Коалиција за европска иднина (предводена од СДСМ) на 3-то место е Миле Талевски (40г), а на 13. Кети Стевананџија(47г.).

2. Коалиција “Твоја македонија” ВМРО-ДПМНЕ 4-ти е Дејан Проданоски (43г.), , 7-ми Петар Ристески, 13.та Билјана Кузманоска (37г.) и 20. Никола Златески (31г).

3. Коалиција Храбро за Македонија на 19.то место е Стојанчо Тушески (36г.)

4. Коалиција “Европски фронт” – нема прилепцанец

5. Политичка партија Левица 3то место е Катерина Пузеска (38г.); 12. Кристина Петрески (32г); 16. Емил Јанчески (34г.); 20. Васе Звездакоска (44г.).

6. Коалиција Влен – нема кандидат со место на живеење од Прилеп.

7. Движење ЗНАМ – За наша Македонија на 2то место е Емил Јанески (52г); 4. Мариче Младеновска (52г.); 11. Мирјана Стојаноска (36г.) и 18. Филип Иваноски (23г.).

8. Единствена Македонија: 2. Илија Богатиноски (56г); 12. Тони Јосифоски (55г.); 6 Ане Мојсоска (45г), 13. Борче Станкоски (51г.); 14. Киро Трајкоски (71г.); 16. Слободан Кузмановски (70) и 19. Драган Ванчоски (60г.).

9. Политичка партија Нова алтернатива Скопје на 3.то место е Џенгис Мемедоски (32г.).

10. Аваја – доста е!  – нема нема кандидат со место на живеење од Прилеп.

12. Македонска Ера Трета/македонски независни листи – суверенисти: 1. Владимир Ѓорѓиоски (56г.); 3. Соња Пулеска (63); 4. Киро Иваноски (68г.); 5. Стевчо Најдоски (42г.); 7. Звонко Миноски (65г.); 8. Љупчо Стојчески (58г.); 9. Блага Тошеска (65г.); 10. Мара Ѓорѓиоска (58г.); 12. Лилјана Кузманоска (68г.); 16. Драган Пројчески (53г.); 17. Анета Талеска (50г.); 19. Христијан Секулоски (33г.) и  20. Звонко Нешкоски (60г.).

13. Твоја партија  – 2. Благојче Петрески (39г.).

14. Политичка партија Родина Македонија  – нема прилепчанец.

15. Политичка партија Десна: 2. Жарко Јорданоски (65); 3. Вецко Трпкоски (59г.); 5. Раде Ангелески (65г.); 6. Теодора Димеска (24г.); 7. Горан Нинески (47г.);  9. Вера Наумоска (68г.); 10. Киро Нинески (68г.); 11. Даница Нинеска (66г.); 13.  Сашо Талимџиоски (53).

16. Политичка партија Демократи Скопје: 1. Габриела Тодороска (51г.); 2. Миле Мирчески (69г.); 3. Демир Мамудоски (60г.); 8. Зелајдин Мамудоски (38г.) и 9. Рубин Велевачкоски машки (41г.).

Извор: ДИК

Loading