ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА Р.М. ЗА ПРВИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО 1990 ГОДИНА – 11.11.1990 г. ОПШТИНА ПРИЛЕП

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 52

1. Славе Кромидоски – Сојуз на реформски сили на Македонија,

2. Тодор Пашоски – Социјал – демократска партија на Македонија,

3. Стеван Јанески – Социјалистички сојуз -Социјалистичка партија,

4. Жан Трајкоски – Работничка партија,

5. Стојан Спиркоски – Демохристијанска партија на Македонија,

6. Благоја Дамески – Лига за демократија,

7. Димо Димков – МААК,     

8. Драган Јанушоски – СКМ – Партија за демократска преобразба,

9. Трајче Мирчески – Странка на Југословените,

10. Благоја Чкатроски – ВМРО – ДПМНЕ,

11. Злате Миноски – Народна партија на Македонија

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 53

1. Ристо Ристески – СКМ – Партија за демократска преобразба,

2. Трајче Крстески – МААК,

3. Кирил Иваноски – Демохристијанска партија на Македонија,

4. Горјан Симоноски – Социјалистички сојуз – Социјалистичка партија,

5. Никола Апостолоски – ВМРО – ДПМНЕ,

6. Александар Башески – Сојуз на реформски сили на Македонија,

7. Јосиф Богоески – Странка на Југословени,

8. Сотир Плетварец – Народна партија на Македонија,

9. Тачко Локвенец – Лига за демократија,

10. Пецо Лазарески – Работничка партија,

11. Тито Беличанец – Социјалистички сојуз – Социјалистичка партија,

12. Благоја Силјаноски – Независен кандидат.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 54

1. Здравко Стојаноски – Социјал – демократска партија на Македонија,

2. Сашо Мургоски – Лига за демократија,

3. Василе Димески – Социјалистички сојуз  – Социјалистичка партија,

4. Петре Трајкоски – ВМРО- ДПМНЕ,

5. Јордан Колароски – Народна партија на Македонија,

6. Петар Башески – МААК,

7. Илија  Нунески – Сојуз на реформските сили на Македонија,

8. Живко Магдески – Независен кандидат,

9. Маријан Војчески – Работничка партија,

10. Сашо Јованоски – Демохристијанска партија на Македонија,

11. Сашо Атанасоски – СКМ – Партија за демократска преобразба.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 55

1. Патар Стојаноски – Народна партија на Македонија,

2. Благоја Брсакоски – Социјал – демократска партија на Македонија,

3. Пандо Бачаноски – Независен кандидат,

4. Мирко Мирчески – СКМ – Партија за демократска преобразба,

5. Благоја Христов – Работничка партија,

6. Марија Јакимоска – Социјалистички сојуз -Социјалистичка партија,

7. Симон Наумоски – Сојуз на реформски сили на Македонија,

8. Киро Трајкоски – Демохристијанска партија на Македонија,

9. Илија Андоноски – МААК,

10. Василе Соколоски – Лига за демократија,

11. Пецо Дуртаноски – ВМРО – ДПМНЕ.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 56

1. Маргарита Николоска – Сојуз на реформските сили на Македонија,

2. Трајан Јандрески – Странка на Југословени,

3. Петре Богески – СКМ – Партија за демократска преобразба,

4. Мирослав Јанакиоски – Социјалистички сојуз – Социјалистичка партија на Македонија,

5. Цветан Јовчески – ВМРО – ДПМНЕ,

6. Сашо Митковски – работничка партија,

7. Катерина Јованоска – Социјал – демократска партија на Македонија,

8. Слободан Глигороски – Народна партија на Македонија,

9. Милчо Ѓеоргиевски – Демохристијанска партија на Македонија,

10. Томислав Шапчески – Лига за демократија,

11. Илија Глигороски – Независен кандидат,

12. Гордана Аџи-Спиркоска – МААК.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 57

1. Марјан Жежоски – Лига за демократија,

2. Злате Стојкоски – ВМРО – ДПМНЕ,

3. Алил Џафероски – СКМ – Партија за демократска преобразба,

4. Ристо Николоски – Социјал-демократска партија,

5. Добре Лајчароски – МААК,

6. Исмаилаки Исмаилоски – Партија за демократски просперитет,

7. Никола Тодороски – Социјалистички сојуз – Социјалистичка партија,

8. Никола Петрески – Сојуз на реформските сили,

9. Илија Трајкоски – Народна партија на Македонија,

10. Венче Ѓорѓиоски – Независен кандидат,

11. Васил Ристески – Демохристијанска партија,

12. Борис Цветковски – Работничка партија,

13. Назмија Сулејманоски – Независен кандидат.

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 58

1. Пецо Макалоски – Странка на Југословените,

2. Стеван Боцески – Независен кандидат,

3. Василе Цветаноски – Сојуз на реформските сили,

4. Богоја Клекачкоски – Социјал – демократска партија на Македонија,

5. Димко Кокароски – СКМ – Партија за демократска преобразба,

6. Харалампие Цветаноски – МААК,

7. Борис Ѓорчески – ВМРО – ДПМНЕ,

8. Стеван Присаѓанец – Лига за демократија,

9. Димитрија Спасески – Демохристијанска партија,

10. Ладе Наумоски – Независен кандидат,

11. Гоце Николоски – Работничка партија на Македонија,

12. Ѓорѓи Башески – Социјалистички сојуз – Социјалистичка партија,

13. Владо Чапрагоски – Народна партија на Македонија   

Податоците се пренесени од Сл. весник бр. 35 од 7.11.1990 г.

Loading