БЛЕСНА УЧИЛНИЦА ВО СЕЛЦЕ

Doteranoto uciliste gi izraduva decataСо пригодна програма во која учествуваа учениците беше означен крајот уште на еден проект кој успешно финишираше во рамките на програмата за инвестиции на ОУ “Рампо Левката”.

Се означи епилогот на реновирањето на санитарните јазли, на кабинетот по хемија и се отвори нова училница во подрачното училиште во Селце.

За последните инвестиции се вложени 1.5 милион денари, средства од локалната самоуправа.

Градоначалникот Марјан Ристески посочи дека продолжуваат вложувањата во образованието.

Loading