ВОЛОНТЕРИ ЗА ПРИКАЗНАТА НА АНА ФРАНК

Gimnazijalcite -  vodici na izlozbataПатувачката изложба „Ана Франк – Лекции за сегашноста“ со 39 изложбени панели кои носат бројни детали од животот на малата Ана и нејзиното семејство во Втората светска војна е дел од проектот Хисторија, Историја, Повјест”. Водичи за посетителите беа и гимназијалците, кои како млади волонтери, минаа обука да ја раскажат приказната на Ана Франк. 

Loading