ПРИЛЕП НУДИ ПЛАЦЕВИ ЗА КУЌИ

Ponuda na placevi za kuki - gradonacalnikot Marjan Risteksi na saemotПрилеп се претстави на меѓународниот саем за градежништво во Скопје со парцели за домување и стопанисување. Обезбедени се поголеми можности за зоните за домување и за стопански објекти според потребите на граѓаните и бизнис секторот со новиот генерален урбанистички план.

Прилеп изложи 424 плацеви за градба на објекти за индивидуално и колективно домување во населбата Градина. Почетна цена е 61 денар од метар квадратен, а за зоната за бизнис, Прилеп 2, 14 парцели со почетна цена од 61 денар за м2. Во населбата веќе се гради инфраструктурата.

Партнер на саемската манифестација е Министерството за финансии со проектите “Купи куќа за млади” и “Купи куќа, купи стан”.

Loading