НОВ ПОКРИВ

Во Старо Лагово    

Nema da prokisnuva ucilisteto vo Staro LagovoРеконструиран е покривот на подрачното училиште ОУ „Круме Волнароски“ во селото Старо Лагово. Извршена е замена на стариот покрив со нов. Инвестицијата е милион денари. Парите ги обезбеди  локалната самоуправа. Ќе се уредува и училишниот двор.

Локалната самоуправа најавува продолжување на инвестициите во образованието.

Loading