ИНВЕСТИЦИИ ВО УЧИЛИШТЕТО

Во Кадино Село

Novi toaleti vo Kadino SeloНови санитарни јазли има во подрачното училиште во Кадино Село. Инвестицијата е 600 илјади денари. Средствата ги обезбеди локалната самоуправа.

Во подрачното училиште досега е инвестирано во промената на дограмата, подовите, кровната конструкција, училниците.

Општината ќе продолжи со инвестициите во образованието и подобрувањето на условите во училиштата како во градов, така и во населените места.

Loading